Over het platform

Het kennisuitwisselingsplatform seniorvriendelijke stad is een samenwerkingsverband van diverse Haagse maatschappelijk betrokken organisaties. Doelstelling van het platform is het delen van kennis met senioren en professionals met als uitgangspunt een betere kwaliteit van leven in een prettige leefomgeving.

Hierbij wordt gekeken naar hetgeen Haagse senioren belangrijk vinden. Elk jaar worden er een tweetal thema’s behandeld en wordt er binnen de gekozen thema’s gekeken naar de meest relevante ontwikkelingen. De onderzoeksresultaten van de diverse onderzoeken worden door middel van deze website met u gedeeld om u zo op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Ook kunt u uw mening periodiek geven op de polls die u onder andere op de website of FaceBook kunt terugvinden.

kort

Actuele rapporten

Hier kunt u de nieuwste rapporten vinden. Klik op “meer informatie” om naar een andere pagina te gaan waar u het rapport kunt downloaden.

Door goed te luisteren naar de ervaringen en meningen van Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron…

Aangeboden wordt het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’, het Haagse ouderenbeleid tot en met 2018. Ouderen willen, ook als zij kwetsbaarder worden..

Poll

U kunt maar één keer op deze poll stemmen. U kunt ook bekijken wat andere mensen vinden over dit onderwerp.

Vind u Den Haag seniorvriendelijk?

View Results

Loading ... Loading ...
stem

Thema’s

De basis van ons actieplan Seniorvriendelijke stad is de maatstaf voor seniorvriendelijkheid, waaraan zowel Haagse senioren als professionals hebben deelgenomen. De senior-vriendelijkheid van alle acht districten werd onderzocht op basis van de acht domeinen van het WHO-model van de leeftijdsvriendelijke steden.

Publieke ruimte

• Goed onderhouden groen in de buurt.
• Aanwezigheid van voldoende bankjes voor publieke ruimten.
• Gladheid bestrijden in de winter om vallen te voorkomen.
• Scooters weren van fietspaden.
• Veilige en eenvoudig bedienbare betaalautomaten.

Mobiliteit

• Goed onderhoud van fietspaden en trottoirs.
• Verbreding van fietspaden.
• Genoeg stallingsplaatsen in het centrum voor fietsen.
• Openbaar vervoer (OV): seniorvriendelijk personeel, hoge frequentie van avondritten, toegankelijkheid van haltes en voertuig, haltes dichtbijhuis, gratis OV voor 65-, 70- of 75-plussers.
• Wijkbus: korte wachttijden en een groot bereik.

Huisvesting

• Betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen.
• Aandacht voor toegankelijkheid van woningen.
• Veilig voelen in eigen huis.

Sociale participatie

• Bevorderen van deelname aan activiteiten door ouderen.
• Betaalbare activiteiten voor ouderen.
• Buurtcentra in elke wijk.
• Gezellige wijkrestaurants die vaak open en toegankelijk zijn.
• Samenwerking tussen bijv. theaters, zorginstellingen, sportclubs en de gemeente voor ouderenactiviteiten.
• Een kenniscentrum om te profiteren van elkaars kennis en kunde.
• Ontmoetingsplaatsen voor contact met buren.
• Samenwerking tussen huisartsen, ouderenadviseurs, contactpersonen uit de wijk en ouderenzorgprofessionals.
• Initiatieven om vereenzaming onder ouderen te bestrijden.

Burgerparticipatie

• Gemaakte kosten bij uitvoering van vrijwilligerswerk vergoeden.
• Meer mogelijkheden voor ouderen op de arbeidsmarkt.

Communicatie en informatie

• Hulp voor ouderen in het wegwijs worden met moderne media.
• Vraagbakens voor ouderen in buurthuizen of door studenten aan huis.
• Informatie dient goed leesbaar en begrijpelijk te zijn.
• Praktische oplossingen voor ouderen die geen gebruik maken van het internet.
• Meer bekendheid creëren van het aanbod voor hulp met nieuwe media voor ouderen.

Respect en sociale integratie

• Bevorderen van burenhulp door het vertegenwoordigen van alle leeftijden in een wijk.

Gemeenschap en gezondheidszorg

• Bevorderen van sociale netwerken voor de mantelzorg.
• Betere kwaliteit van de thuiszorg.
• Betrokkenheid van de 60-70-jarige hulpbehoevende 80-plussers.
• Inzetten van het mantelzorgcompliment als tegemoetkoming.

Videos

Hier treft u documentaires aan die door Haagse ouderen zijn gemaakt rond het jaarthema van 2018 ‘betekenisvol zijn’. De documentaires zijn gemaakt tijdens een filmworkshop op De Haagse Hogeschool en georganiseerd door Werkplaats Sociaal Domein regio Den Haag, in samenwerking met Bromet Filmschool.

Bettie en Ed

logov3

Moniek en Hans

Caroline & Frank

Irene en Ray

Renate en Eileen

Shimon en Willem

Corry en Truus

Peter en Inge

Maarten en Peter

De volgende video’s zijn professionele videoproducties verzorgd door D’article in samenwerking met de SOC, Welzijn Scheveningen en vele andere Haagse organisaties en Senioren om de diversiteit en veelzijdigheid van Den Haag als seniorvriendelijke stad te illustreren.

Een ritje met mevrouw Gers.

logo-1

Dineren met mevrouw Shoekhai.

Bronovo beweegtuin.

Seniorentheater Laak.

Granny Hip Hop Crew.

Levensverhalen en Vrouwenorganisatie AFIMO.

De onderstaande video’s zijn in september 2017 gemaakt door Haagse ouderen, in het kader van de workshop documentaire maken voor ouderen, verzorgd door de Werkplaats Sociaal Domein regio Den Haag, in samenwerking met Filmhuis Den Haag. Deze Haagse senioren hebben in vijf dagen tijd korte documentaires gemaakt van wat voor hen een leeftijdsvriendelijke stad betekent.

MiniDocu Workshop Den Haag Mijn Seniorvriendelijke stad

logov3

Mijn seniorvriendelijke stad Arline en Truus

Mijn seniorvriendelijke stad Bettie en Eileen

Mijn seniorvriendelijke stad Boudie en George

Mijn seniorvriendelijke stad Jeannette, Marijke en Hetty

Mijn seniorvriendelijke stad Karin en Ad

Mijn seniorvriendelijke stad Menno en Simon

Mijn seniorvriendelijke stad Theo en Simon

Mijn seniorvriendelijke stad Walther en Emilie

Een initiatief van:

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast