Ouderenmonitor 2014

Om te bepalen of het uitgezette Haagse ouderenbeleid slaagt en om te bepalen in hoeverre beleidsimpulsen nodig zijn, vindt de Productgroep Participatie van Dienst OCW het belangrijk om regelmatig over de meest actuele informatie te beschikken. Ook diverse instellingen en organisaties in de stad tonen hiervoor belangstelling. Om deze reden wordt periodiek een Ouderenmonitor opgesteld. Voorliggende rapportage is de derde Ouderenmonitor in de reeks. De vraag die in deze monitor centraal staat is: ‘Wat is de situatie van Haagse ouderen op dit moment en hoe is deze in vergelijking met voorgaande jaren?’ Download de illustraties hieronder.

DownloadTerug naar alle rapporten
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast