Nulmeting Den Haag seniorvriendelijke stad

In 2015 is hiertoe in samenwerking met Haagse senioren en professionals een eerste aanzet gegeven voor het doorontwikkelen van een seniorvriendelijke stad. Het onderzoek heeft zich gericht op alle 8 stadsdelen van Den Haag met als basis voor het onderzoek de 8 levensthema’s. Dit onderzoek wordt ook wel een nulmeting genoemd. Den Haag is de eerste Nederlandse stad die is aangesloten bij het netwerk van Age-friendly Cities van de World Health Organization.

Download nulmeting Den Haag seniorvriendelijke stad

Download


Terug naar alle rapporten

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast