Ouderenmonitor 2017

De ouderenmonitor wordt jaarlijks beschikbaar gesteld door de Stedelijke Ouderen Commissie. De ouderenmonitor wordt onder meer ingezet ter ondersteuning van de ontwikkeling en onderbouwing van beleid en initiatieven van alle organisaties die zich in Den Haag inzetten voor de ouderen. De monitor is ook van belang voor de beleidsterreinen van de gemeente zelf, waaronder het specifieke beleidsterrein voor senioren. Met een focus op het langer zelfstandig wonen en een focus op vitaliteit, participatie en leefplezier. De resultaten uit de monitor worden gepresenteerd aan de hand van de levensdomeinen van de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) denk hierbij aan thema’s zoals: huisvesting
en participatie.

De SOC brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar u als oudere in de Haagse stad mee te maken heeft of krijgt. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd en op eigen initiatief. Het gaat om uiteenlopende onderwerpen zoals (groeps)wonen door senioren, mobiliteit, veiligheid, zorg, welzijn, mantelzorgondersteuning, werk en inkomen, sport en bewegen, actieve cultuurparticipatie, eenzaamheidsbestrijding, etc. De SOC streeft er naar om de verschillende onderwerpen in hun onderlinge samenhang te bekijken.

Download voorwoord ouderenmonitor 2017 hieronder.

Download

Download ouderenmonitor 2017 hieronder.

Download


Terug naar alle rapporten
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast