Author: admin

In 2015 is hiertoe in samenwerking met Haagse senioren en professionals een eerste aanzet gegeven voor het doorontwikkelen van een seniorvriendelijke stad. Het onderzoek heeft zich gericht op alle 8 stadsdelen van Den Haag met als basis voor het onderzoek de 8 levensthema’s. Dit onderzoek...

De man met de nasale, trage, dragende stem. Die doorbrak bij het grote publiek met Buren. De man die vertelt via de camera op zijn schouder en enscenering heeft afgezworen. ‘Er zit geen verschil tussen het leven en de film’, zegt filmmaker Frans Bromet (1944)...

Wij brengen u graag op de hoogte van de laatste onderzoeken over Seniorvriendelijk Den Haag en gaan met u in gesprek over diverse onderwerpen. Dit jaar is het thema verbondenheid. Tevens krijgt u een nieuwe website met informatie over Haagse senioren te zien. De website...

Deze thematische rapportage beschrijft een aantal gezondheidsthema’s voor de doelgroep ouderen uit de Gezondheidsenquête 2016. Het onderzoek was gericht op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. De deelnemers hebben tijdens het onderzoek een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden. Dit...

Door goed te luisteren naar de ervaringen en meningen van Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, leven en zorg voor ouderen. Hiervoor wordt drie keer per jaar een onderzoeksronde...

Om te bepalen of het uitgezette Haagse ouderenbeleid slaagt en om te bepalen in hoeverre beleidsimpulsen nodig zijn, vindt de Productgroep Participatie van Dienst OCW het belangrijk om regelmatig over de meest actuele informatie te beschikken. Ook diverse instellingen en organisaties in de stad tonen hiervoor belangstelling....

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast