2014

Om te bepalen of het uitgezette Haagse ouderenbeleid slaagt en om te bepalen in hoeverre beleidsimpulsen nodig zijn, vindt de Productgroep Participatie van Dienst OCW het belangrijk om regelmatig over de meest actuele informatie te beschikken. Ook diverse instellingen en organisaties in de stad tonen hiervoor belangstelling....

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast