2016

Deze thematische rapportage beschrijft een aantal gezondheidsthema’s voor de doelgroep ouderen uit de Gezondheidsenquête 2016. Het onderzoek was gericht op zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder. De deelnemers hebben tijdens het onderzoek een uitgebreide vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en leefomstandigheden. Dit...

Door goed te luisteren naar de ervaringen en meningen van Haagse ouderen probeert het Haags Ouderenplatform een bron van informatie te zijn voor alle Haagse organisaties die zich bezig houden met wonen, leven en zorg voor ouderen. Hiervoor wordt drie keer per jaar een onderzoeksronde...

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast