Actieprogramma Den Haag seniorvriendelijke stad 2015-2018


Het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ is in de periode 2015 – 2018 een belangrijk onderdeel geweest van het Haagse ouderenbeleid. Ouderen willen, ook als zij kwetsbaarder worden, langer zelfstandig wonen. Het beleid van de gemeente was erop gericht om ouderen hierbij optimaal te ondersteunen. Ook was het doel van het actieprogramma ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ om een vervolg te geven aan projecten en activiteiten die senioren actief laten participeren en hen van goede zorg te voorzien. U kunt dit actieprogramma downloaden om terug te lezen op welke wijze de gemeente haar beleid ‘Den Haag, seniorvriendelijke stad’ heeft uitgerold. Hierin ziet u de werkwijze die gehanteerd is om samen met senioren en andere initiatiefnemers te bereiken dat oudere inwoners actief en vitaal blijven, zich minder eenzaam voelen en in een veilige omgeving kunnen wonen met toegankelijke en passende voorzieningen.Download


Terug naar alle rapporten
Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast