Thema’s Seniorvriendelijke stad

Een Seniorvriendelijke stad heeft als basis voor seniorvriendelijkheid acht levensdomeinen (thema’s) die zijn ontwikkeld door de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie). In Den haag hebben wij samen met Haagse senioren en professionals de onderstaande aandachtspunten voor de acht levensdomeinen in kaart gebracht en voor u vastgelegd. Voor het gemak van de communicatie kiezen wij ervoor om in plaats van het woord levensdomeinen te spreken over levensthema’s.

Publieke ruimte

• Goed onderhouden groen in de buurt.
• Aanwezigheid van voldoende bankjes voor publieke ruimten.
• Gladheid bestrijden in de winter om vallen te voorkomen.
• Scooters weren van fietspaden.
• Veilige en eenvoudig bedienbare betaalautomaten.

 Burgerparticipatie

• Passend vrijwilligerswerk stimuleren.
• Meer mogelijkheden voor ouderen op de arbeidsmarkt.

 Mobiliteit

• Goed onderhoud van fietspaden en trottoirs.
• Verbreding van fietspaden.
• Genoeg stallingsplaatsen in het centrum voor fietsen.
• Openbaar vervoer (OV): seniorvriendelijk personeel, hoge frequentie van avondritten, toegankelijkheid van haltes en voertuig, haltes dichtbijhuis, gratis OV voor 65-, 70- of 75-plussers.
• Wijkbus: korte wachttijden en een groot bereik.

Communicatie en informatie

• Hulp voor ouderen in het wegwijs worden met moderne media.
• Vraagbakens voor ouderen in buurthuizen of door studenten aan huis.
• Informatie dient goed leesbaar en begrijpelijk te zijn.
• Praktische oplossingen voor ouderen die geen gebruik maken van het internet.
• Meer bekendheid creëren van het aanbod voor hulp met nieuwe media voor ouderen.

Huisvesting

• Betaalbare levensloopbestendige seniorenwoningen.
• Aandacht voor toegankelijkheid van woningen.
• Veilig voelen in eigen huis.

  Respect en sociale integratie

• Bevorderen van burenhulp door het vertegenwoordigen van alle leeftijden in een wijk.
• Leeftijdsdiscriminatie tegengaan.

 Sociale participatie

• Bevorderen van deelname aan activiteiten door ouderen.
• Betaalbare activiteiten voor ouderen.
• Buurtcentra in elke wijk.
• Gezellige wijkrestaurants die vaak open en toegankelijk zijn.
• Samenwerking tussen bijv. theaters, zorginstellingen, sportclubs en de gemeente voor ouderenactiviteiten.
• Een kenniscentrum om te profiteren van elkaars kennis en kunde.
• Ontmoetingsplaatsen voor contact met buren.
• Samenwerking tussen huisartsen, ouderenadviseurs, contactpersonen uit de wijk en ouderenzorgprofessionals.
• Initiatieven om vereenzaming onder ouderen te bestrijden.

Gemeenschap en gezondheidszorg

• Bevorderen van sociale netwerken voor de mantelzorg.
• Betere kwaliteit van de thuiszorg.
• Inzetten van het mantelzorgcompliment als tegemoetkoming.

Tekst vergroten/verkleinen
Kies contrast